קהילה קונסטנץ

SYNAGOGENGEMEINDE KONSTANZ

Schottenstraße 73

Happy Purim am 24 Februar 2013 - Gemeinde Konstanz