קהילה קונסטנץ

SYNAGOGENGEMEINDE KONSTANZ

Schottenstraße 73

Happy Purim 2014 - Gemeinde Konstanz